INET แถลงแผนปี 59 ย้ำ การเพิ่มทุนหนุนธุรกิจ Cloud ขยายตัวโดดเด่น

คุณมรกต กุลธรรมโยธิน  กรรมการผู้จัดการ และคุณวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ชั้นนำ ที่มีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล จัดงานแถลงข่าวทิศทางธุรกิจประจำปี 2559 และแผนเพิ่มทุนจำนวน 262,520,799 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายในราคาหุ้นละ 3 บาท รองรับการเติบโตของธุรกิจ Cloud ที่ขยายตัวอย่างโดดเด่น โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก  นายเอกจักร...