Tag: Cougar Bunker

  • Cougar Bunker พลังยึดเกาะ ใช้งานเมาส์ได้อย่างคล่องตัว

    ในขณะเล่นเกมเราจะรู้สึกมีว่าสายของเมาส์มาเกะกะ ใช้งานได้ไม่คล่องตัว จึงได้มีการออกแบบอุปกรณ์ที่เป็นเสมือนแท่นที่จะยึดสายของเมาส์ ให้การควบคุมเมาส์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยตัวอุปกรณ์นี้สามารถยึดติดกับโต๊ะได้อย่างแน่นหนาโดยไม่ต้องใช้กาว  เพียงแค่ทำการกดลงกับโต๊ะ ก็จะยึดเกาะได้ในทันที และถอดออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่เปิดฝาที่อยู่ด้านหน้า อุปกรณ์นี้จึงเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์เสริมสำหรับเมาส์ ที่จะทำให้การเล่นเกมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น