ซีเกท โคราช รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ต่อเนื่องปีที่ 5

ซีเกท โคราช รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ต่อเนื่องปีที่ 5

นางอรพินท์ จันทร์พริ้ม ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิต บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับนายอภิจิณ โชติกเสถียร รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และดร.เดชา พิมพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในโอกาสที่โรงงานซีเกทโคราชได้รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ประเภท CSR-DIW Continuous ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อเร็ว ๆ นี้