DataOne Asia

0

ดาต้าวัน เอเชีย จัดงานสัมมนาแนะนำระบบ ArgoERP ช่วยขับเคลื่อนองค์กร สู่ความสำเร็จ

เมื่อเร็วๆนี้ นายอดิศร แก้วบูชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ มร. แฟรงค์ ลิน ประธานบริษัท เอรีส อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Ares International Corporation) จัดงานสัมมนา “ระบบ ERP ช่วยขับเคลื่อนองค์กร สู่ความสำเร็จได้อย่างไร” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. สุภาภรณ์ เกียรติสิน  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์...

ดาต้าวันเอเชีย ร่วมกับเอรีส เปิดตัว ArgoERP ดิจิทัลซอฟต์แวร์ ERP อันดับ 1 จากไต้หวัน 0

ดาต้าวันเอเชีย ร่วมกับเอรีส เปิดตัว ArgoERP ดิจิทัลซอฟต์แวร์ ERP อันดับ 1 จากไต้หวัน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายอดิศร แก้วบูชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด  และ มร. แฟรงค์ ลิน ประธานบริษัท เอรีส อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Ares International Corporation) ร่วมกันเปิดตัว ArgoERP  ดิจิทัลซอฟต์แวร์ ERP อันดับ 1 จากไต้หวัน ที่เหมาะสำหรับลูกค้าองค์กรขนาดกลาง และขนาดใหญ่ในไทย ด้วยความสามารถในการปรับฟังก์ชั่นการใช้งานที่ค่อนข้างหลากหลาย มีโปรแกรมเป็นภาษาไทย สามารถสื่อสารเข้าใจง่ายและทำ...