ดีแทค คอลเซ็นเตอร์ 1678 รับรางวัล“ศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น ปี 2558” พร้อมยกระดับบริการรับสายลูกค้า AEC ด้วยบริการ 10 ภาษาจากพนักงานมืออาชีพ

ดีแทค คอลเซ็นเตอร์ 1678 รับรางวัล“ศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น ปี 2558” พร้อมยกระดับบริการรับสายลูกค้า AEC ด้วยบริการ 10 ภาษาจากพนักงานมืออาชีพ

ดีแทค คอลเซ็นเตอร์ได้รับรางวัล “ศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น” ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) โดยในปีนี้ ผลงานการให้บริการของคอลเซ็นเตอร์ดีแทคได้ผ่านการตรวจสอบและพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้จากคณะกรรมการของทั้งสคบ. และสรอ. โดยหลักการทำงานของดีแทค คอลเซ็นเตอร์ คือ Because We Care ไม่ใช่แค่เพียงให้บริการในด้านแค่การตอบข้อมูล แต่ยังสามารถทำให้ลูกค้ารู้สึกว่า เขาไม่ถูกทอดทิ้งในยามที่ต้องการความช่วยเหลือ การให้บริการที่ดีกับลูกค้า ไม่ว่าลูกค้าจะมาแค่สอบถาม สมัครบริการต่างๆ หรือแม้กระทั่งแจ้งปัญหา หากเรามองว่าลูกค้าทุกท่านคือคนสำคัญหรือคนที่เราอยากให้ความช่วยเหลือ ด้วยรอยยิ้มและเต็มใจที่จะช่วยเหลือหรือทำทุกวิธีที่ให้ลูกค้ามีความประทับใจทุกๆ ครั้งที่ติดต่อ หรือใช้บริการของดีแทค ซึ่งยิ่งจะทำให้ลูกค้าประทับใจและแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับจากดีแทค