E2 Educator Exchange

ไมโครซอฟท์ร่วมสร้างศักยภาพครูเดินหน้าสู่ความสำเร็จ ส่ง 2 ครูไทยหัวใจไอทีเข้าร่วมเวทีการศึกษาระดับโลก E 2 Educator Exchange

ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จัดเวทีแสดงผลงานด้านการศึกษาระดับโลก E2: Educator Exchange ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ผ่านมา โดยมีนายศักดา จันทร์กลั่น จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี และ นายสมพร เหล่าทองสาร จากโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ จังหวัดมหาสารคาม เป็นตัวแทนครูจากประเทศไทย พร้อมกับตัวแทนครูจากทั่วโลกกว่า 240 คน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้พร้อมเฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณครูผู้ผสานเทคโนโลยี เข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน ได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อปูทางแห่งความสำเร็จให้แก่นักเรียนทุกคน