แวลลูฯ แต่งตั้ง “ธงชัย พรรควัฒนชัย” ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO) ดูแลงานขายและการตลาดทั้งหมด มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2559

แวลลูฯ แต่งตั้ง “ธงชัย พรรควัฒนชัย” ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO) ดูแลงานขายและการตลาดทั้งหมด มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2559

บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด ในเครืออีซีเอสและวีเอสที ประกาศแต่งตั้งให้นายธงชัย พรรควัฒนชัย ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO: Chief Operation Officer) ดูแลด้านการขายและการตลาดของฝ่ายดิสทริบิวชันและฝ่ายเอนเตอร์ไพรส์ซิสเตมส์ รวมถึงดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS: Management Information System) และการสื่อสารการตลาด (MarCom: Marketing Communication) ของบริษัทฯ ทั้งหมด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559