EGA

EGA เดินหน้าเปิดตู้บริการเอนกประสงค์ของรัฐ หรือ Government Kiosk ให้บริการประชาชนแห่งแรกของไทยในระดับภูมิภาค ที่ จ.มหาสารคาม

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เดินหน้าเปิดจุดบริการตู้อเนกประสงค์ของรัฐ หรือ Government Kiosk ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ.มหาสารคาม เพื่อให้บริการประชาชนและเป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการของภาครัฐได้ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว โดย จ.มหาสารคาม เป็นจังหวัดนำร่องแห่งแรกในระดับภูมิภาค ที่นำโครงการ GovChannelมาให้บริการประชาชน เพื่อร่วมขับเคลื่อนมหาสารคาม สู่จังหวัดต้นแบบ “เมืองดิจิทัล” โดยมี ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และนายชัยโรจน์  เชิดตระกูลยิ่ง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีฯ ร่วมในพิธีเปิด        ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ.มหาสารคาม เมื่อเร็วๆนี้

EGA เดินหน้าจัดโครงการ GovChannel Roadshow 2016 : Smart Citizen Smart City ร่วมขับเคลื่อนราชการทันสมัย เพื่อประชาชนทันสมัย ณ จ.มหาสารคาม

EGA เดินหน้าจัดโครงการ GovChannel Roadshow 2016 : Smart Citizen Smart City ร่วมขับเคลื่อนราชการทันสมัย เพื่อประชาชนทันสมัย ณ จ.มหาสารคาม

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ยกคาราวาน EGA และหน่วยงานพันธมิตรเดินหน้าจัดงาน GovChannel Roadshow 2016 : Smart Citizen Smart City ร่วมขับเคลื่อนราชการทันสมัย เพื่อประชาชนทันสมัย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สานต่อการให้บริการภาครัฐสู่ระดับภูมิภาค กับการพัฒนาศูนย์กลางการบริการภาครัฐสู่ประชาชน GovChannel ยกระดับการบริการประชาชนให้ได้ประโยชน์สูงสุด ขานรับนโยบายเศรษฐกิจ ยุคดิจิทัล พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนจ.มหาสารคามสู่จังหวัดต้นแบบ “เมืองดิจิทัล” แห่งแรกของไทยในระดับภูมิภาค และเพื่อต่อยอดสู่ “Happiness City” อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการใช้ประโยชน์จาก GovChannel ภายในงานมีการสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ GovChannel พร้อมทั้งนำบริการต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน อาทิ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยมี ดร.โชคชัย    เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ นิสิต นักศึกษา ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ รร.ตักสิลา จ.มหาสารคาม เมื่อเร็วๆ นี้

EGA ประเดิมทำ Big Data ภาครัฐแห่งแรก เลือกข้อมูลการจราจรกรมทางหลวงเป็นต้นแบบ พร้อมดึงเนคเทคเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิค ก.ไอซีทีหนุนสุดตัว เผยเตรียมดันภาครัฐไทยเข้าสู่ยุคขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

EGA ประเดิมทำ Big Data ภาครัฐแห่งแรก เลือกข้อมูลการจราจรกรมทางหลวงเป็นต้นแบบ พร้อมดึงเนคเทคเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิค ก.ไอซีทีหนุนสุดตัว เผยเตรียมดันภาครัฐไทยเข้าสู่ยุคขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เปิดเผยว่า การทำบันทึกข้อตกลงเรื่องการสร้างต้นแบบการจัดการข้อมูลมหาศาล (Big Data) ระหว่าง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA กับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC และกรมทางหลวง ถือเป็นครั้งแรกของหน่วยงานภาครัฐไทยที่นำบริการ Big Data มาใช้ ทั้งที่เป็นข้อมูลที่มีการบันทึกโดยคน และข้อมูลที่มีการจัดเก็บโดยอุปกรณ์และไหลผ่านเครือข่าย (Internet of Things) มาวิเคราะห์ผ่านระบบประมวลผลขนาดใหญ่ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านบริการของภาครัฐสู่ประชาชน และเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศต่อไป

“EGA” จุดประกาย StartUp หน้าใหม่วงการแอปฯ ไทย โชว์สุดยอดแอปพลิเคชัน ภาครัฐ แห่งปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ในโครงการ “MEGA2015”

“EGA” จุดประกาย StartUp หน้าใหม่วงการแอปฯ ไทย โชว์สุดยอดแอปพลิเคชัน ภาครัฐ แห่งปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ในโครงการ “MEGA2015”

“EGA” จุดประกาย StartUp หน้าใหม่วงการแอปพลิเคชันไทย ประกาศรางวัลสุดยอดแอปพลิเคชัน ภาครัฐแห่งปี ในโครงการประกวดผลงานการพัฒนานวัตกรรมโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2558 MEGA2015: Mobile Enterprise d-Government Award 2015 โดยแอปฯ ที่ได้รับรางวัล มี 2 ประเภท ได้แก่

ไอ ซีทีจับมือสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ คลอดแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เร่งระดมรับฟังความคิดเห็น เผยยุทธศาสตร์ใหม่หวังพลิกโฉมการทำงานภาครัฐใหม่ถึง 26 ด้าน

ไอ ซีทีจับมือสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ คลอดแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เร่งระดมรับฟังความคิดเห็น เผยยุทธศาสตร์ใหม่หวังพลิกโฉมการทำงานภาครัฐใหม่ถึง 26 ด้าน

ดร.อุ ตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เปิดเผยว่า ปัจจุบันแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) ซึ่งไอซีทีร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ได้เข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานรัฐทั้งหมดแล้ว คาดว่าภายใน 3 เดือนนี้จะมีบทสรุป และนำไปสู่ภาคปฏิบัติได้ทันที