Emerson Network Power

อิเมอร์สันฯ จัดโรดโชว์ เสริมแกร่ง ภาคธุรกิจบริการไทย

อิเมอร์สันฯ จัดโรดโชว์ เสริมแกร่ง ภาคธุรกิจบริการไทย

อิเมอร์สัน เนทเวอร์ค พาวเวอร์ และ บริษัท ปิรามิด โซลูชั่น จำกัด ร่วมจัดโรดโชว์ Future-Proof IT ให้กับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวไทย ณ โรงแรมอันดามัน บีช สวีท จังหวัดภูเก็ต เมื่อเร็วๆ นี้ เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการแข่งขันสูงในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การสัมนามีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการคิดข้ามช็อตในการเดินหน้าธุรกิจ และมองไปที่เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงาน ผลักดันให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดด้วยการนำดาต้า เซ็นเตอร์ เข้ามาใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดโรดโชว์ ติดต่อ: marketing.AP@emerson.com

อิเมอร์สัน เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทยก้าวไกลสู่ความสำเร็จ

อิเมอร์สัน เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทยก้าวไกลสู่ความสำเร็จ

บริษัท อิเมอร์สัน เนทเวอร์ค พาวเวอร์ นำโดย คุณพิเชฏฐ เกตุรวม ผู้จัดการภูมิภาคอินโดจีน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรงานสัมมนาเอสเอ็มอี ทอล์ค ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “การใช้ระบบ Data Center เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ” เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถเลือกใช้และบริหารจัดการดาต้า เซ็นเตอร์ ในการลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถ และเสริมแกร่งให้ธุรกิจ พร้อมทั้งสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจในยุคเทคโนโลยี 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เมื่อเร็วๆ นี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอิเมอร์สัน เนทเวอร์ค พาวเวอร์ ติดต่อ: www.EmersonNetworkPower.Asia/Edge

อิเมอร์สัน เนทเวอร์ค พาวเวอร์ วางกลยุทธ์การเติบโตเชิงรุกในภูมิภาคอินโดจีน

อิเมอร์สัน เนทเวอร์ค พาวเวอร์ วางกลยุทธ์การเติบโตเชิงรุกในภูมิภาคอินโดจีน

อิเมอร์สัน เนทเวอร์ค พาวเวอร์ (Emerson Network Power) หน่วยธุรกิจของอิเมอร์สัน (Emerson) (NYSE: EMR) เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกในด้านการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสูงสุด สำหรับระบบเทคโนโลยีข้อมูลและการสื่อสาร ประกาศเดินหน้าแผนการรุกธุรกิจในอินโดจีน ซึ่งเป็นตลาดที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยการแต่งตั้งนายพิเชฏฐ เกตุรวม เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการภูมิภาคอินโดจีน  เพื่อผลักดันกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม และพัฒนาการเติบโตของธุรกิจในภูมิภาคนี้