ดีแทครับรางวัล ESG100 จากสถาบันไทยพัฒน์เป็นปีที่ 2 ย้ำการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดีแทครับรางวัล ESG100 จากสถาบันไทยพัฒน์เป็นปีที่ 2 ย้ำการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 จากสถาบันไทยพัฒน์ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เป็นข้อยืนยันบทบาทของบริษัทที่มีต่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ภายใต้บริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน