แวลลูฯ ขอแนะนำสุดยอดอุปกรณ์โหลดบาลานซิ่ง F5 Local Traffic Manager 2000 series

แวลลูฯ ขอแนะนำสุดยอดอุปกรณ์โหลดบาลานซิ่ง F5 Local Traffic Manager 2000 series

เดอะแวลลูซิสเตมส์ ขอแนะนำอุปกรณ์กระจายโหลดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Load Balancer) จาก F5 Networks รุ่น Local Traffic Manager 2000 series นับว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความหยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ การกระจายโหลดให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซึ่งอุปกรณ์มีความเข้าใจทางด้านแอพพลิเคชันเป็นอย่างดี ทำให้สามารถบริหารจัดการเครือข่ายแอพพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการกระจายโหลดนั้น ทำให้การทำงานแอพพลิเคชันขององค์กรนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้งาน มีความปลอดภัย รวมถึงลดการหยุดชะงักของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้วย ซึ่งเหมาะกับองค์กรที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำนวน 2 เครื่องขึ้นไป และยังมีแหล่งจ่ายไฟแบบทดแทนกันได้ โดยมีแหล่งจ่ายไฟหลักกับแหล่งจ่ายไฟสำรองเพื่อทำงานทดแทนกัน โดยอุปกรณ์รุ่นนี้ได้รับมาตราฐานความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิคอย่างครบถ้วน