เอไอเอส จับมือ บขส. นำร่องโครงการ “Free Wifi on Bus by AIS” ให้ผู้โดยสารรถ บขส. ท่องเน็ตได้ตลอดการเดินทาง ยกระดับการให้บริการยุคดิจิทัล

เอไอเอส โดย นายวีรชัย พัชโรภาสวงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการตลาดและงานขาย กลุ่มลูกค้าองค์กร ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) โดย นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ ร่วมนำร่องเปิดให้บริการโครงการ “บขส. Free Wifi on Bus by AIS โดยนำเทคโนโลยีเครือข่ายดิจิทัล 3G/4G ที่ครอบคลุมที่สุดในประเทศ มาสนับสนุนการให้บริการรถสาธารณะ และยกระดับการบริการด้านระบบคมนาคมขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร รถ บขส. สามารถใช้สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อโลกออนไลน์, ติดต่อสื่อสารกับคนที่คุณรักหรือทำธุรกรรมบนมือถือได้ตลาดการเดินทางผ่านเครือข่าย Wifi ซึ่งเอไอเอสมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่ง ที่จะนำโครงข่ายดิจิทัล มาสนับสนุนและเสริมขีดความสามารถการให้บริการและการแข่งขันให้แก่ภาครัฐและเอกชน ก้าวสู่การเปลี่ยนผ่าน หรือ Digital Transformation อันจะเป็นการร่วมผลักดันประเทศสู่ Thailand 4.0