FSP

FSP เปิดตัวพาวเวอร์ซัพพลายรุ่น Hydro X มาตรฐาน 80PLUS Gold

FSP เปิดตัวพาวเวอร์ซัพพลายรุ่น Hydro X มาตรฐาน 80PLUS Gold

FSP ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพาวเวอร์ซัพพลายประสิทธิภาพสูง ได้เปิดตัว Hydro X ซีรีส์ ที่ได้รับมาตรฐาน 80PLUS Gold พาวเวอร์ซัพพลายแบบ ATX รุ่นนี้ผลิตจากชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูง และยังเลือกใช้ตัวเก็บประจุที่มีคุณภาพจากโรงงานที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น จึงทำให้พาวเวอร์ซัพพลายรุ่นนี้มีการระบายความร้อนที่ดี มีประสิทธิภาพการจ่ายไฟที่ยอดเยี่ยม และมีเสียงรบกวนต่ำอีกด้วย

FSP เปิดตัวพาวเวอร์ซัพพลายซีรีส์ Hydro ที่ได้รับมาตรฐาน 80PLUS Bronze

FSP ผู้เชี่ยวชาญด้านพาวเวอร์ซัพพลายประสิทธิภาพสูง มีความยินดีที่จะประกาศเปิดตัวพาวเวอร์ซัพพลายรุ่นใหม่สำหรับเกมเมอร์ ในชื่อซีรีส์ Hydro ด้วยประสบการณ์ในการผลิตพาวเวอร์ซัพพลายที่มีประสิทธิภาพสูงมาอย่างยาวนาน พาวเวอร์ซัพพลายในซีรีส์ Hydro นี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้ของ FSP ขณะเดียวกันก็มีราคาที่คุ้มค่ามากกว่า ใช้ระบบไฟ +12V แบบรางเดี่ยว (Single Rail) เพื่อตอบสนองการใช้ไฟที่เพิ่มขึ้นของ GPU ระบบไฟ +12V แบบรางเดี่ยวจะจ่ายไฟได้เสถียรกว่าและง่ายต่อการใช้งาน ระบบกราฟิกจะได้ใช้วัตต์เต็มจากพาวเวอร์ซัพพลาย อีกทั้งกระแสไฟก็ยังนิ่งแม้จะต้องจ่ายให้โหลดมากแค่ไหนก็ตาม