FUJIFILM Kids Academy เปิดสวิตซ์จินตนาการผ่านทางการถ่ายภาพให้กับน้องๆ ที่ด้อยโอกาส ครั้งที่ 1

FUJIFILM Kids Academy เปิดสวิตซ์จินตนาการผ่านทางการถ่ายภาพให้กับน้องๆ ที่ด้อยโอกาส ครั้งที่ 1

“โครงการ FUJIFILM Kids Academy” เปิดสวิตซ์จินตนาการผ่านทางการถ่ายภาพให้กับน้องๆ ที่ด้อยโอกาสหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดขึ้นตามโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศในระดับประถมศึกษาครั้งนี้เป็นครั้งแรก โดยเริ่มจัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี จ.สระบุรี