ฟูจิตสึ สนับสนุน บริษัทสแตนลีย์ อิเล็กทริก ลดการใช้พลังงานในโรงงานหลักกว่า 27 แห่งทั่วโลก เพื่อสิ่งแวดล้อมสร้างระบบที่เข้าใจได้ง่ายผ่าน Environmental Management Dashboard

ฟูจิตสึ สนับสนุน บริษัทสแตนลีย์ อิเล็กทริก ลดการใช้พลังงานในโรงงานหลักกว่า 27 แห่งทั่วโลก เพื่อสิ่งแวดล้อมสร้างระบบที่เข้าใจได้ง่ายผ่าน Environmental Management Dashboard

ฟูจิตสึ เผยได้พัฒนาระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมให้กับบริษัท สแตนลีย์ อิเล็กทริก จำกัด ซึ่งเป็นระบบเก็บรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์และบริหารจัดการได้จากสำนักงานใหญ่ส่วนกลาง ซึ่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับกลุ่มบริษัททั้งหมด ประกอบด้วยโรงงาน 27 แห่ง(1) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามในการลดการใช้พลังงานของ สแตนลีย์ อิเล็กทริก โดยระบบใหม่นี้เริ่มเปิดใช้งานมาตั้งแต่กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ในโรงงานแต่ละแห่งและปัจจุบันได้เริ่มดำเนินงานในโรงงานที่ญี่ปุ่นทั้งหมดแล้ว ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของแต่ละโรงงานถูกเก็บรวบรวมมาจากเซ็นเซอร์และระบบมากมาย จากนั้นนำมาแปลงให้อยู่ในฟอร์แมตเดียวกัน และเก็บรวบรวมไว้ในที่เดียว ก่อนจะถูกประมวลผลเพื่อนำเสนอในรูปแบบกราฟิกผ่านระบบ FUJITSU Sustainability Solution Environmental Management Dashboard ซึ่งเป็นหน้าแสดงแผงควบคุมที่แจ้งข้อมูลการใช้พลังงานของแต่ละโรงงาน สถานะความคืบหน้าการลดการใช้พลังงานตามเป้าหมาย และประสิทธิภาพด้านอื่นๆ ของโรงงาน ผ่านรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย ซึ่งช่วยให้ผู้บริหาร ผู้จัดการโรงงานและทีมงาน เข้าใจสถานการณ์ของแต่ละโรงงาน และภาพรวมทั้งหมดของโรงงานได้ผ่านแผงควบคุมเพียงชุดเดียว จึงช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจ สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและได้รับข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้อง ช่วยให้เกิดการสนับสนุนต่อเป้าหมายการลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟูจิตสึ ยังคงมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในความพยายามของสแตนลีย์ อิเล็กทริก ที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กำกับดูแลสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องระยะยาว