เอเชียซอฟท์ ขอบคุณพลังเกมเมอร์ กับยอดบริจาคซื้อไอเทม 4.2 ล้านบาทในโครงการ Gamers Love Dad ปี 10

บริษัท #เอเชียซอฟท์ คอปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณเกมเมอร์ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการ Gamers Love Dad ปี10 “พลังความดีคูณ 10 อัปเลเวลแห่งการให้ แบ่งปันน้ำใจไม่รู้จบ”   โครงการดีๆเพื่อสังคม ที่ส่งเสริมให้เหล่าเกมเมอร์ได้รู้จักการให้และร่วมทำความดี ด้วยการร่วมแรงร่วมใจซื้อ ไอเทมพิเศษ Love Dad เพื่อสมทบทุนเงินบริจาค เป็นยอดรวมทั้งหมด 4.2  ล้านบาท โครงการ Gamers Love Dad ปี 10 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เกมเมอร์ได้ร่วมกิจกรรมแสดงความรักพ่อ และร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือสังคมผ่านการซื้อไอเทมพิเศษ  ซึ่งจัดเป็นประจำต่อเนื่องระหว่างวันที่ 1- 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยในปีนี้ มีกิจกรรมให้เกมเมอร์ได้ร่วมทำความดีด้วยการร่วมแรงรวมใจซื้อไอเทมจากเกมในเครือ #Playpark ได้แก่ AUDITION, CABAL, DRAGON NEST, ELSWORD, GRANADO ESPADA, PHANTASY STAR, RAGNAROK,  YULGANG  ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากเหล่าเกมเมอร์