Tag: Garmin TruSwing

  • Garmin TruSwing เซนเซอร์ติดไม้กอล์ฟเพื่อพัฒนาวงสวิงด้วยตนเอง

    Garmin TruSwing เซนเซอร์ติดไม้กอล์ฟเพื่อพัฒนาวงสวิงด้วยตนเอง

    การ์มิน ผู้นำนวัตกรรมกีฬากลางแจ้งและไลฟ์สไตล์ระดับโลกแนะนำ การ์มิน ทรูสวิง (Garmin TruSwing) เซนเซอร์ติดไม้กอล์ฟซึ่งจะบันทึกข้อมูลของวงสวิงแต่ละครั้ง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และแสดงผลผ่านแอพพลิเคชั่น Garmin Connect บนสมาร์ทโฟน โดยสามารถแสดงผลได้ทั้งรูปแบบวิดีโอและภาพ 3 มิติ ให้ผู้ใช้ศึกษาและเปรียบเทียบวงสวิงแต่ละครั้งได้อย่างง่ายดาย เพื่อนำไปฝึกฝนและพัฒนาทักษะกอล์ฟให้มีความคงเส้นคงวาของวงสวิงมากยิ่งขึ้น ทั้งการควบคุมทิศทางการตี การกำหนดวิถีการตีที่เหมาะสม รวมถึงปรับปรุงระยะทาง เป็นต้น โดยข้อมูลต่างๆ ที่การ์มิน ทรูสวิงสามารถบันทึกเพื่อนำมาพัฒนาและฝึกฝน มีดังนี้