GovChannel

EGA เดินหน้าจัดโครงการ GovChannel Roadshow 2016 : Smart Citizen Smart City ร่วมขับเคลื่อนราชการทันสมัย เพื่อประชาชนทันสมัย ณ จ.มหาสารคาม

EGA เดินหน้าจัดโครงการ GovChannel Roadshow 2016 : Smart Citizen Smart City ร่วมขับเคลื่อนราชการทันสมัย เพื่อประชาชนทันสมัย ณ จ.มหาสารคาม

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ยกคาราวาน EGA และหน่วยงานพันธมิตรเดินหน้าจัดงาน GovChannel Roadshow 2016 : Smart Citizen Smart City ร่วมขับเคลื่อนราชการทันสมัย เพื่อประชาชนทันสมัย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สานต่อการให้บริการภาครัฐสู่ระดับภูมิภาค กับการพัฒนาศูนย์กลางการบริการภาครัฐสู่ประชาชน GovChannel ยกระดับการบริการประชาชนให้ได้ประโยชน์สูงสุด ขานรับนโยบายเศรษฐกิจ ยุคดิจิทัล พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนจ.มหาสารคามสู่จังหวัดต้นแบบ “เมืองดิจิทัล” แห่งแรกของไทยในระดับภูมิภาค และเพื่อต่อยอดสู่ “Happiness City” อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการใช้ประโยชน์จาก GovChannel ภายในงานมีการสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ GovChannel พร้อมทั้งนำบริการต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน อาทิ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยมี ดร.โชคชัย    เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ นิสิต นักศึกษา ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ รร.ตักสิลา จ.มหาสารคาม เมื่อเร็วๆ นี้

รัฐบาลเปิดตัวบริการใหม่ภายใต้ GovChannel ชูระบบ “ภาษีไปไหน” ตรวจสอบภาครัฐ

รัฐบาลเปิดตัวบริการใหม่ภายใต้ GovChannel ชูระบบ “ภาษีไปไหน” ตรวจสอบภาครัฐ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดตัวบริการใหม่ภายใต้  GovChannelประกอบด้วย 1.ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ หรือ แอปพลิเคชัน G-News 2. ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ หรือ ระบบภาษีไปไหน เพื่อตรวจสอบภาครัฐ หวังลดคอรัปชั่น เป็นรัฐบาลแรกของประเทศไทยที่ทำให้ประชาชนได้รับรู้ว่าภาษีของประชาชนทุกคนถูกจับจ่ายไปกับโครงการใดบ้าง ที่เว็บไซต์ govspending.data.go.th และ 3.บริการใหม่เพิ่มเติมในตู้ Government Kiosk โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รมว.การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และผู้บริหารจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิด เมื่อเร็วๆ ณ บริเวณลานหน้าตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล