เมโทรคอนเนค (MCC) จับมือ HPE จัดงาน “Accelerating the Digital Transformation with HPE” ขับเคลื่อนธุรกิจเต็มรูปแบบหลังได้รับแต่งตั้งเป็น Distributor จำหน่ายผลิตภัณฑ์ HPE อย่างเป็นทางการ

นายจิระศักดิ์ ตรังคิณีนาถ  กรรมการ บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด (MCC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ร่วมมือกับ นางสาวชนิกานต์ โปรณานันท์  HPE Indirect Country Manager บริษัท Hewlett Packard Enterprise Thailand – HPE จัดงาน“Accelerating the Digital Transformation with HPE” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprasong เพื่อขับเคลื่อนการทำธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ HPE ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นDistributor จำหน่ายผลิตภัณฑ์ HPE อย่างเป็นทางการในกลุ่มผลิตภัณฑ์ HPE Products ประกอบไปด้วย Servers and Blades, Storage …

เมโทรคอนเนค (MCC) จับมือ HPE จัดงาน “Accelerating the Digital Transformation with HPE” ขับเคลื่อนธุรกิจเต็มรูปแบบหลังได้รับแต่งตั้งเป็น Distributor จำหน่ายผลิตภัณฑ์ HPE อย่างเป็นทางการ Read More »