"ซิ นเน็คฯ" จับมือ "หัวเว่ย"ยก ระดับการให้ บริการ เปิด ตัว HUAWEI Customer Service Center by SYNNEX" ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

คุณสุธิดา  มงคลสุธี  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย มร.วัง อี้ฝาน (Wang Yifan)  กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นำทีมคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ถ่ายภาพร่วมกัน เป็นที่ระลึก ในโอกาสเปิดตัวศูนย์บริการ “HUAWEI CUSTOMER SERVICE CENTER by SYNNEX” สาขาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย...