Tag: Humanoid Robot

  • เอไอเอส สุดล้ำ ร่วมกับสถาบัน FIBO นำ “นะโม” หุ่นยนต์สัญชาติไทย มาให้บริการลูกค้าที่เอไอเอส ช็อป

    คุณบุษยา สถิรพิพัฒน์กุล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารลูกค้าและการบริการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า “เอไอเอสในฐานะผู้นำด้านงานบริการในประเทศไทย มีแนวทางในการนำหุ่นยนต์เข้ามาให้บริการลูกค้ายุคดิจิทัลในอนาคต ตามเทรนด์นวัตกรรม Humanoid Robot ที่กำลังเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตของคนมากขึ้น ทั้งในด้านการศึกษา ความบันเทิง รวมถึงการให้บริการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างประเทศ ซึ่งแผนงานนี้ยังเป็นการตอกย้ำการเป็นผู้นำการให้บริการดิจิทัลในมิติใหม่อย่างแท้จริง”