ASRock X99E-ITX/ac เมื่อความลงตัวของเทคโนโลยี มาในรูปแบบเมนบอร์ด iTX

ASRock X99E-ITX/ac เมื่อความลงตัวของเทคโนโลยี มาในรูปแบบเมนบอร์ด iTX

มีในบางครั้งที่ผู้ใช้จำเป็นต้องเลือกเมนบอร์ดที่ใช้ชิปเซ็ตรุ่นใหม่ เพื่อให้รองรับซีพียู แรมและอุปกรณ์อื่นๆ ได้ดีกว่า แต่บางกรณีที่ผู้ใช้ต้องการเมนบอร์ดขนาดเล็ก แต่มีคุณสมบัติของชิปเซ็ตรุ่นใหม่และมีประสิทธิภาพที่ดี ซึ่งหาได้ยากในท้องตลาด ทำให้ผู้ใช้บางคนจำเป็นต้องเลือกเมนบอร์ดขนาดเล็ก อย่าง iTX หรือ mATX ในแบบที่ต้องการ แต่ใช้ชิปเซ็ตรุ่นที่รองลงไปใช้งานแทน นั่นอาจไม่ตรงจุดประสงค์ในการใช้งาน