International Computer Driving License

หนุนนโยบาย ICT ICDL สนับสนุน Phuket Smart City

ICDL (International Computer Driving License) วุฒิบัตรรับรองความสามารถคอมพิวเตอร์สากล เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิตอล จ.ภูเก็ต “Phuket Smart City” จัดโดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) โดยมี ดร.ฮิวจ์ส แพททริค โอคอนแนล (ซ้าย) และ กฤษฏิ์กัญญา กานต์จิรธันย์  ตัวแทน ICDL Asia ประเทศไทย ให้การต้อนรับท่าน ดร.อุตตม สาวนายน. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมเยี่ยมชมบูธ ICDL ที่มาแสดงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับทุนมนุษย์ผ่านการทดสอบวัดระดับ มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านทักษะดิจิทัลและทักษะคอมพิวเตอร์ โดย ICDL พร้อมสนับสนุนนโยบายกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) ในการพัฒนาบุคคลากรเพื่อรองรับการก้าวสู่ Phuket Smart City อย่างเต็มรูปแบบในปี 2020

ICDL

ICDL รุกไอที มช. ตอบรับร่วมพัฒนาทักษะไอทีไทย

ICDL (International Computer Driving License) หลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล ประกาศความร่วมมือกับสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็น ICDL Accredited Test Centre อย่างเป็นทางการเพื่อเป็นศูนย์สอบในภาคเหนือ สร้างมาตรฐานความสำคัญยุคที่เศรษฐกิจของโลกถูกขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจดิจิตอล โดยมี ดร.ฮิวจ์ แพททริค โอคอนแนล และตัวแทน ICDL Asia ในประเทศไทย เข้ามอบป้ายศูนย์สอบ โดยมี รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้รับมอบ