ดีแทคประกาศรับมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 เป็นรายแรกของผู้ให้บริการโทรคมนาคม

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ประกาศการนำ ISO 26000 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการเป็นที่ยอมรับจากสังคม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้บริบทของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ถือเป็นบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายแรกที่นำหลักเกณฑ์นี้มาใช้ การพัฒนามาตรฐาน ISO 26000 มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 โดยมีหลักการสำคัญ 7ประการ คือ 1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน (Human Rights)  3. ข้อปฏิบัติด้านแรงงาน...