Tag: IT Future for Listed Company

  • ไอเอสเอสพี ได้รับเกียรติบรรยายงานสัมมนา SET ในหัวข้อ IT Future for Listed Company – Cloud Adoption

    เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด หรือ ไอเอสเอสพี  รับมอบของที่ระลึกจากนาย ถิรพันธุ์ สรรพกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโอกาสที่เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนา IT Future for Listed Company หัวข้อ “Cloud Adoption” ให้กับกลุ่มผู้บริหารด้านไอทีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการเลือกใช้เครื่องมือสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และนำมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและลดต้นทุนไปพร้อม ๆ กัน โดยการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ไอเอสเอสพียังได้จัดบูธแนะนำผลิตภัณฑ์คลาวด์ให้กับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาให้ได้รับความรู้และได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ณ  อาคารสำนักงานใหญ่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนพระราม 9