Tag: ITPC

  • อินเทล มุ่งเสริมสร้างทักษะด้านไอซีทีให้ชุมชน ขยายการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

    อินเทล มุ่งเสริมสร้างทักษะด้านไอซีทีให้ชุมชน ขยายการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

    บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายสนธิยา หนูจีนเส้ง  กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ITPC จัดโครงการ “ICT for Community- เสริมสร้างทักษะไอซีทีสู่ชุมชน” เพื่อฝึกอบรมทักษะไอซีทีขั้นพื้นฐานแก่ตัวแทนชุมชน ผ่านหลักสูตร Intel Easy Steps โดยมีนายทวีรัชต์ ตั้งชาญตรงกุล   ตัวแทนจากชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITPC) ทำหน้าที่วิทยากรฝึกอบรม นายสุรพร โสอุบล กำนันตำบลท่าตูม จังหวัดสระบุรี  ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน  พร้อมด้วยนายวิจิตร์ พิกุลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ ตำบลท่าตูม จังหวัดสระบุรี  และตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Intel Easy Steps ณ ศูนย์ไอซีทีชุมชน ตำบลท่าตูม จังหวัดสระบุรี เมื่อเร็วๆ นี้