SSD ทางเลือกในการอัพเกรดโน้ตบุ๊กที่คุ้มค่า

SSD ทางเลือกในการอัพเกรดโน้ตบุ๊กที่คุ้มค่า

เมื่อการใช้งานโน้ตบุ๊กของคุณ เริ่มทำงานช้าลงหรือรองรับซอฟต์แวร์และเกมที่คุณต้องการได้ไม่ดีนัก ก็คงต้องถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีให้เลือกเพียงสองทางคือ อัพเกรดอุปกรณ์บางชิ้นหรือซื้อโน้ตบุ๊กใหม่ ทั้งสองแบบนี้ก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันออกไป การซื้อโน้ตบุ๊กเครื่องใหม่ ก็น่าจะทำให้คุณใช้งานได้อย่างอุ่นใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องประสิทธิภาพ แต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูง แต่ถ้าเลือกที่จะอัพเกรด การเปลี่ยนแปลงนั้น ต้องให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด