Tag: MEGA2015

 • “EGA” จุดประกาย StartUp หน้าใหม่วงการแอปฯ ไทย โชว์สุดยอดแอปพลิเคชัน ภาครัฐ แห่งปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ในโครงการ “MEGA2015”

  “EGA” จุดประกาย StartUp หน้าใหม่วงการแอปฯ ไทย โชว์สุดยอดแอปพลิเคชัน ภาครัฐ แห่งปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ในโครงการ “MEGA2015”

  “EGA” จุดประกาย StartUp หน้าใหม่วงการแอปพลิเคชันไทย ประกาศรางวัลสุดยอดแอปพลิเคชัน ภาครัฐแห่งปี ในโครงการประกวดผลงานการพัฒนานวัตกรรมโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2558 MEGA2015: Mobile Enterprise d-Government Award 2015 โดยแอปฯ ที่ได้รับรางวัล มี 2 ประเภท ได้แก่

 • “อีจีเอ” เชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ในโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชัน ภาครัฐ  “MEGA2015” หวังสร้างแอปฯ ชั้นยอดบริการประชาชน

  “อีจีเอ” เชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ในโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชัน ภาครัฐ “MEGA2015” หวังสร้างแอปฯ ชั้นยอดบริการประชาชน

  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ ภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญผู้สนใจ นิสิตนักศึกษา นักพัฒนาทั่วไป และผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย ร่วมส่งผลงานประกวดในโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชัน ภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 (Mobile Enterprise d-Government Award 2015) “MEGA 2015” ภายใต้แนวคิด “Dare to DRIVE” คิดค้นนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น  เพื่อค้นหานักพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันรุ่นใหม่ได้ผลิตและพัฒนาผลงานแอปพลิเคชั่นภาครัฐ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและภาคประชาชน ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า  300,000  บาท และโอกาสต่อยอดผลงานกับหน่วยงานภาครัฐสู่นักพัฒนามืออาชีพต่อไป ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สำนักราชเลขาธิการ, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน),  เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทยจำกัด, บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ผู้สนใจสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2559 ที่เว็บไซต์ […]

 • “อีจีเอ” จัดประกวดโมบาย แอปพลิเคชัน ภาครัฐ “MEGA2015” หวังสร้างแอปฯ ชั้นยอดบริการประชาชน

  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจีเอ ภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชัน ภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 (Mobile Enterprise d-Government Award 2015) “MEGA 2015” ภายใต้แนวคิด “Dare to DRIVE” คิดค้นนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น  เพื่อค้นหานักพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันรุ่นใหม่ ในกลุ่มนิสิตนักศึกษา นักพัฒนาทั่วไป และผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย ผลิตและพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและภาคประชาชน ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า  300,000  บาท และโอกาสต่อยอดผลงานกับหน่วยงานภาครัฐสู่นักพัฒนามืออาชีพต่อไป ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สำนักราชเลขาธิการ , สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) , เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม , สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ , บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทยจำกัด , บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ […]