Metro Systems

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ และ “PageWide Technology Center”

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำคณะนักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชา SP206 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมอาจารย์รวม 25 คน เข้ารับฟ้งการบรรยายความรู้ด้านไอทีที่น่าสนใจจาก นายยงยุทธ ศรีวันทนียกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น, นางศราวดี ทัดศรี Enterprise Software Architectและ นายมีลาภ โสขุมา Solution Architect บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)อีกทั้งได้เข้าเยี่ยมชม “PageWide Technology Center” ศูนย์สาธิตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของบริษัทฯ โดยมี นางเนาวนิจ หลิมประเสริฐศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เมื่อวันที่22 กันยายน 2559 สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “PageWide Technology Center”กรุณาติดต่อ กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง โทร.1640 www.metro-oa.com

เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ MSC ใช้ฤกษ์ดี วันที่ 9 เดือน 9 จัดงานฉลองครบรอบ 30 ปีให้กับพนักงานและบริษัทในเครือ

นายธวิช จารุวจนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงานฉลองครบรอบ 30 ปี ให้กับพนักงานและบริษัทในเครือ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ Event Hall 107 ไบเทค บางนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันภายในองค์กร และรับทราบความเป็นมาของการก่อตั้งบริษัทฯ ตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ภายในงาน ยังมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรรับเชิญ และเพลิดเพลินกับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง โดยพนักงานและผู้บริหารตลอดจนแขกรับเชิญพิเศษเข้าร่วมงานครั้งนี้เกือบหนึ่งพันคน

เมโทรซิสเต็มส์ฯ หรือ MSC จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายการต่อต้านการทุจริตเนื่องในวันต่อต้านทุจริตแห่งชาติ

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์นโยบายการต่อต้านทุจริตเนื่องในโอกาส “วันต่อต้านทุจริตแห่งชาติ” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ณ สำนักงานใหญ่ ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) บริษัทฯ จึงจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์นโยบายดังกล่าว เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายการต่อต้านการทุจริตที่บริษัทฯ ได้ประกาศไปเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558  

เมโทรซิสเต็มส์ฯ จับมือเอชพี อิงค์ เปิดศูนย์ “PageWide Technology Center” โชว์ศักยภาพงานพิมพ์คุณภาพสูง จากเครื่องพิมพ์เอชพี หวังขับเคลื่อนธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลืองเติบโตต่อเนื่อง

นายธงชัย หล่ำวีระกุล ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับ บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดศูนย์สาธิตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด“PageWide Technology Center” เพื่อให้เป็นศูนย์สาธิตเทคโนโลยีใหม่ของเครื่องพิมพ์เอชพี ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ภายในศูนย์ฯ ประกอบไปด้วยการนำเสนอโซลูชั่นด้านต่างๆ ที่น่าสนใจของ “HP PageWide” ได้แก่  1.World’s fastest desktop Printer เครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะที่พิมพ์งานได้เร็วที่สุดในโลก 2.Mobility (SMB , Office) ช่วยให้สะดวกสบายกับการพิมพ์งานได้จากทุกที่  3.Cost Efficiency (Accounting) ความคุ้มค่าของการพิมพ์ เมื่อเทียบกับต้นทุนการพิมพ์ต่อแผ่น 4.Energy Saving ประหยัดการใช้พลังงานเมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์ทั่วไป 5.S&S (Solution & Security) ระบบการรักษาความปลอดภัยของเครื่องพิมพ์ จึงเชื่อว่า “HP PageWide” จะเป็นอนาคตของงานด้านการพิมพ์ และ “PageWide …

เมโทรซิสเต็มส์ฯ จับมือเอชพี อิงค์ เปิดศูนย์ “PageWide Technology Center” โชว์ศักยภาพงานพิมพ์คุณภาพสูง จากเครื่องพิมพ์เอชพี หวังขับเคลื่อนธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลืองเติบโตต่อเนื่อง Read More »

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) นำนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำคณะนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 พร้อมอาจารย์ จำนวน 26 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา โดย นายยงยุทธ ศรีวันทนียกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  และ นายมีลาภ โสขุมา Solution Architect  ร่วมบรรยายความรู้ด้านไอที และ นำเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ภายในบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559