MNP_DTAC

ดีแทคเรียกร้องให้ผู้ให้บริการมือถือปกป้องประโยชน์ของผู้ใช้บริการโดยปฏิบัติตามกฎของ กสทช.

#ดีแทค มีความยินดีอย่างที่ที่ กสทช. ได้มีมติให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์ทุกราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโอนย้ายในร้านสะดวกซื้อ ต้องปฏิบัติตามประกาศ #กสทช .  เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิ์เลขหมายและเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการในทุกเรื่องทุกขั้นตอน ทั้งนี้ เพื่อปกป้องสิทธิ์และลดช่องโหว่ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการโดยรวม นายซิกวาร์ท โวส เอริคเซน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “ที่ผ่านมา ก่อนที่ดีแทคจะรับการโอนย้ายลูกค้าต่างเครือข่ายเข้าระบบ ดีแทคจะขอให้ผู้ขอโอนย้ายกรอกแบบคำขอในการโอนย้ายเข้าและมีการลงนามให้ถูกต้องชัดเจน ซึ่งเป็นการคุ้มครองผู้ใช้บริการตัวจริง เพราะผู้ขอโอนย้ายจะได้รับทราบเงื่อนไขขั้นตอนการโอนย้าย อีกทั้งผู้ขอโอนย้ายต้องลงนามยืนยันความเป็นเจ้าของบัตรประชาชนและเอกสารอื่นที่นำมาใช้ประกอบการโอนย้ายพร้อมเลขหมายโทรศัพท์ว่าเป็นของตนจริงหรือไม่ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้ให้บริการช่วยตรวจสอบว่าผู้ขอโอนย้ายเป็นผู้ใช้บริการเจ้าของเลขหมายจริงหรือไม่ และทำให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงสิทธิของตนและไม่มีการโอนย้ายโดยหลงเข้าใจผิด นอกจากนี้ในกรณีที่เอกสารครบถ้วน ดีแทคก็จะรับการโอนย้ายเข้าและส่งสำเนาสัญญาการใช้บริการให้แก่ลูกค้ารายใหม่ได้อ่านตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช.กำหนด”