Mobile Enterprise d-Government Award 2015

อีจีเอ ขอเชิญชวนร่วมโหวตเป็นกำลังใจให้กับ “แอปขวัญใจมหาชน” 0

อีจีเอ ขอเชิญชวนร่วมโหวตเป็นกำลังใจให้กับ “แอปขวัญใจมหาชน”

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมสนับสนุน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ,เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ใน “โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชัน ภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558  (Mobile Enterprise d-Government Award 2015) “MEGA 2015” ขอเชิญชวนร่วมโหวตเป็นกำลังใจให้กับนักพัฒนาแอปพลิเคชั่น ในการคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรม ให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 26 ทีมสุดท้าย ทั้งประเภทสุดยอดแนวคิด และสุดยอดนวัตกรรม...

0

อีจีเอ รวมพลนักพัฒนาแอปฯ จัดอบรมแคมป์บ่มเพาะในโครงการ MEGA 2015

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ) จัดงานอบรบหลักสูตรแคมป์บ่มเพาะ MEGA2015 ให้กับทีมที่ผ่านเข้ารอบ Proposalทั้งประเภทสุดยอดแนวคิด และทีมสุดยอดนวัตกรรม จำนวน 28 ทีมสุดท้าย จากผู้ส่งผลงานทั้งหมด 289 ผลงาน  ในโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 (Mobile Enterprise d-Government Award 2015) “MEGA 2015”   มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และเติมเต็มความรู้ในการอบรบพื้นฐานด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ การตลาด-ธุรกิจ อย่างครบเครื่อง โดยวิทยากรพิเศษมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรง เพื่อก้าวสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพต่อไป...