เออาร์ไอทีส่งเยาวชนไทยเข้าแข่งขัน “MOS and ACA Olympic World Championship 2016”

นายวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไปบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ผู้ดำเนินโครงการ “MOS Olympic Thailand Competition 2016”เปิดเผยว่า เวทีการแข่งขัน “MOS Olympic World Championship” และเวที “ACA Olympic World Championship” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นกิจกรรมการแข่งขันโปรแกรม Microsoft ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและจัดมาเป็นเวลา 15 ปีแล้ว ในแต่ละปีจะมีประเทศต่าง ๆ จากทั่วโลก จัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีจำนวนประเทศสมัครเข้าแข่งขันเพิ่มมากขึ้นทุกปี สำหรับการแข่งขันในปีนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2559 ณ เมืองออแลนโด้ รัฐฟลอริดา  ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 105 ประเทศ แบ่งเป็นเวที“MOS Olympic World Championship 145 คน และ เวที “ACA Olympic World …

เออาร์ไอทีส่งเยาวชนไทยเข้าแข่งขัน “MOS and ACA Olympic World Championship 2016” Read More »