MOS Olympic Thailand Competition 2016

นายณัฐพล ภูษา นักศึกษาจาก ม. เชียงใหม่ คว้าแชมป์เวที MOS Olympic Thailand Competition 2016 ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ลุ้นชิงแชมป์ระดับโลกที่สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 5-16 สิงหาคม 2559

นายวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไปบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ผู้ดำเนินโครงการ “MOS Olympic Thailand Competition 2016” เปิดเผยว่า  ทางเออาร์ไอทีได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน   MOS Olympic Thailand Competition 2016 ขึ้นเมื่อวันที่ 19-21 มีนาคม 2559 ครั้งที่ 14 โดยได้รับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  สถาบันไอทีไอที บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาทั่วประเทศไทยที่สมัครเข้ามาเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขัน ที่Orlando, Florida สหรัฐอเมริกา และปีนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 245 คน โดยมีผู้ชนะการแข่งขันดังนี้ MS Word ได้แก่ นาย  คอลิด โต๊ะเก็ง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, MS Excel ได้แก่ นายณัฐพล ภูษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , MS PowerPoint  ได้แก่ …

นายณัฐพล ภูษา นักศึกษาจาก ม. เชียงใหม่ คว้าแชมป์เวที MOS Olympic Thailand Competition 2016 ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ลุ้นชิงแชมป์ระดับโลกที่สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 5-16 สิงหาคม 2559 Read More »

เออาร์ไอที เฟ้นหาเยาวชนคนเก่งเข้าแข่งขัน โครงการ“MOS Olympic Thailand Competition 2016”

เออาร์ไอที สานต่อโครงการ “MOS Olympic Thailand Competition 2016” โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง 16-20 ปี ที่มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้าร่วมสมัครเข้าแข่งขันการใช้โปรแกรมชุด Microsoft Office ในโครงการ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยน้องๆ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิการอบรมความรู้อย่างเข้มข้นกับวิทยากรที่ผ่านมาตรฐานระดับสากล และร่วมลุ้นการเป็นแชมป์ประเทศไทย เพื่อเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมแข่งขันบนเวทีโลก พร้อมของรางวัลมูลค่ากว่า 2 แสนบาท  ณ  รัฐฟลอริดา  ประเทศสหรัฐอเมริกา