“ยิบอินซอย”มอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพสาขา ICT

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณมรกต ยิบอินซอย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยิบอินซอย จำกัด และคุณแววรัตน์ ชำนาญภักดี ผู้อำนวยการสายงานบุคคล และประชาสัมพันธ์ บริษัท ยิบอินซอย จำกัดและบริษัทในเครือ พร้อมทีมงาน ร่วมกันให้การต้อนรับ คุณเทียนชัย ลายเลิศ  ประธานกรรมการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ในโอกาสเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ  สาขาวิชา ICT  ให้กับพนักงานยิบอินซอยที่สอบผ่านจำนวน 40 คนในสาขา Hardware สาขา Network & Security  และสาขา Project Management ทั้งนี้ยิบอินซอยคือองค์กรภาคเอกชนผู้นำในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งแรก ที่ร่วมผลักดันบุคลากรเข้าสู่การรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ (ICT) โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   โดยมีนายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  พร้อมแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้รับมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ  สาขาวิชา ICT …

“ยิบอินซอย”มอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพสาขา ICT Read More »