PageWide Technology Center

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ และ “PageWide Technology Center”

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำคณะนักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชา SP206 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมอาจารย์รวม 25 คน เข้ารับฟ้งการบรรยายความรู้ด้านไอทีที่น่าสนใจจาก นายยงยุทธ ศรีวันทนียกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น, นางศราวดี ทัดศรี Enterprise Software Architectและ นายมีลาภ โสขุมา Solution Architect บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)อีกทั้งได้เข้าเยี่ยมชม “PageWide Technology Center” ศูนย์สาธิตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของบริษัทฯ โดยมี นางเนาวนิจ หลิมประเสริฐศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เมื่อวันที่22 กันยายน 2559 สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “PageWide Technology Center”กรุณาติดต่อ กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง โทร.1640 www.metro-oa.com

ไทยบริดจสโตน เยี่ยมชม “PageWide Technology Center” ศูนย์สาธิตเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์เอชพีใหม่ล่าสุดที่เมโทรซิสเต็มส์ฯ

นางเนาวนิจ หลิมประเสริฐศิริ พร้อมด้วย นายกฤษฎา พันธุ์ลำใย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นายชัยศิริ ยลยินประเสริฐ  IT Manager และ ทีมงานแผนกจัดซื้อ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในโอกาสเข้าประเมินVender ประจำปี และ เยี่ยมชม “PageWide Technology Center” ศูนย์สาธิตเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์เอชพีใหม่ล่าสุดของบริษัทฯ ณ สำนักงานใหญ่ เพื่อตอกย้ำความมั่นใจในการทำธุรกิจร่วมกัน