สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ จัดพิธีมอบตำแหน่งคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ สมัยที่ 25 ปีบริหาร 2559 - 2560 พร้อมด้วยแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม PHOTO FAIR 2016

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ จัดพิธีมอบตำแหน่งคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ สมัยที่ 25 ปีบริหาร 2559 – 2560 พร้อมด้วยแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม PHOTO FAIR 2016

คุณบุษราภรณ์   พรไพศาลศักดิ์   นายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ  พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ  สมัยที่ 25   จัดแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม PHOTO  FAIR 2016  งานแสดงเทคโนโลยีทางการถ่ายภาพที่ยิ่งใหญ่  ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม  2559ภายใต้แนวคิด  CAPTURE   YOUR   IMAGINATION   ON   PRINT   “จับทุกจิตนาการของคุณลงบนภาพถ่าย”  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7  กรกฎาคม  2559  ณ   ห้องบอลรูม   โรงแรม ดิ เอมเมอรัลถ์   รัชดา