ITEL ให้ข้อมูลงานสัมมนา Road to the Star the Vision of 2017

นายณัฐนัย อนันตรัมพร  กรรมการผู้จัดการ   บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด(มหาชน) หรือ  ITEL ผู้ให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง ให้บริการติดตั้งโครงข่าย และให้บริการพื้นที่ศูนย์สำรองข้อมูลหรือดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center)  ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับ นายจักรกริช เจริญเมธาชัย กรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุดสายบริหารการลงทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ KTBST และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)   ภายหลังการเข้าร่วมให้ข้อมูลในงานสัมมนา Road to the Star the Vision of 2017 ณ โรงแรม Grand Centre Point Terminal21  โดยมีนักลงทุนให้ความสนใจและซักถามอย่างอย่างใกล้ชิด  เมื่อเร็วๆนี้