ซินเน็คฯ ร่วมกับ ซัมซุง จัดงาน “SAMSUNG Seminar & Party By SYNNEX”

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและ จัดจำหน่าย สินค้า เทคโนโลยีชั้น นำระดับโลกหลาก หลายประเภท และนายวินัย สวัสดิมานนท์  ผู้อำนวยการ ฝ่ายขาย บริษัท ไทยซัมซุงอิเล คโทรนิคส์ จำกัด ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับผู้บริหารของทั้งสองบริษัท ในโอกาสร่วมกัน จัดกิจกรรม เชื่อมความ สัมพันธ์กับตัว แทนจำหน่ายใน งาน “SAMSUNG Seminar & Party By SYNNEX”  พร้อมพบกับมาสคอต Mr. Synnex & The Gang ตัวแทนภาพ ลักษณ์องค์กร ของซินเน็คฯ มาสร้างสีสันภายในงาน และปิดท้ายความ ประทับใจด้วย มินิคอนเสิร์ต จากวงมายด์ (Mild) ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เมื่อเร็วๆ

“ซินเน็คฯ” จับมือ “ซัมซุง” จัดสัมมนา พัฒนากลยุทธ์ตัวแทนจำหน่าย

“ซินเน็คฯ” จับมือ “ซัมซุง” จัดสัมมนา พัฒนากลยุทธ์ตัวแทนจำหน่าย

นายปิยะสิทธิ์ ทองหยวก  ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและการ ตลาด Computing Device บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และนายวินัย สวัสดิมานนท์  ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกในโอกาสเปิดงาน “SAMSUNG Seminar & Party By SYNNEX” เพื่อนำเสนอกลยุทธ์และทิศทางการเติบโตของ SAMSUNG ในปี 2016 แก่ตัวแทนจำหน่าย หวังสนับสนุน ให้ประสบความ สำเร็จในการรุก ตลาดและเพิ่ม ยอดขาย รวมทั้ง ตอบสนองความ ต้องการของ ลูกค้าได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เมื่อเร็วๆ นี้