SAS Visual Analytics

ทิฟฟ่า อีดีไอ ผู้ให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ด้านโลจิสติกส์ เลือกใช้ SAS Visual Analytics เพื่อก้าวสู่โลกโลจิสติกส์ยุคใหม่

เมื่อเร็วๆ นี้ นายอภิลักษณ์ แวงวรรณ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Value Added Network Services – VANS) และนายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  ผู้นำในตลาดซอฟต์แวร์และบริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Analytics) ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำแนวคิด Data Mining เข้ามาใช้ในธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศไทย ซึ่งแซสมีความเชี่ยวชาญในการจัดการ สังเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในทุกมิติของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดยภายในงานแถลงข่าวได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเข้าร่วมงานคับคั่ง ณ ร้าน Pirate Chambre  อาคารมณียา กรุงเทพฯ

ทิฟฟ่า อีดีไอ ตั้งเป้าเป็นเบอร์ 1 ผู้ให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านโลจิสติกส์ เลือกใช้ SAS Visual Analytics เพื่อก้าวสู่โลกโลจิสติกส์ยุคใหม่

บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Value Added Network Services – VANS) ซึ่งปัจจุบันเป็น VANS อันดับ 1 โดยมีผู้ใช้บริการมากที่สุดในประเทศไทย  และยังเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี Electronics Cargo Tracking System (ECTS) หรือระบบติดตาม และตรวจสอบความปลอดภัยตู้สินค้าด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซีล (E-Seal) เลือกใช้SAS Visual Analytics ของบริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) เพื่อนำแนวคิด Data Mining เข้ามาใช้ในสังคมโลจิสติกส์ของประเทศไทย ในการมาสนับสนุนใช้ข้อมูลการตัดสินใจที่รวดเร็ว แม่นยำ ตรงตามเป้าหมาย เพื่อนำวงการโลจิสติกส์ไทยก้าวสู่โลกโลจิสติกส์ยุคใหม่