Tag: ScanPal EDA50HC

  • ฮันนีเวลล์ เปิดตัว ScanPal EDA50HC โมบาย คอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจสุขภาพ

    ฮันนีเวลล์ วางตลาดโมบายคอมพิวเตอร์ ScanPal EDA50hc ซึ่งเป็นอุปกรณ์มือถือที่เหมาะสำหรับการใช้งานในองค์กร เนื่องจากฟังก์ชั่นที่เหมาะสมและความเสถียร จึงช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลิตผลได้ดียิ่งขึ้น