Tag: schneider

  • ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ทำคะแนนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ติดโผ 100 องค์กรระดับโลก   ที่ยั่งยืนที่สุดในโลกประจำปี 2559

    ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ทำคะแนนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ติดโผ 100 องค์กรระดับโลก ที่ยั่งยืนที่สุดในโลกประจำปี 2559

    ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการจัดการพลังงานและระบบออโตเมชั่น ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในทำเนียบ 100 องค์กรระดับโลกที่ยั่งยืนที่สุดในโลกประจำปี 2559 (2016 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World) โดยอยู่ในอันดับที่ 12 จากทั้งหมด และเป็นอันดับหนึ่ง ในอุตสาหกรรม GICS ปีนี้นับเป็นปีที่ 5 ที่ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 15 องค์กรชั้นนำในทำเนียบดัชนีความสามารถในการสร้างความยั่งยืน (Sustainability Index) ที่จัดโดย Corporate Knights นิตยสารสำหรับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่โปร่งใส ที่มีการเผยแพร่ทุกปีที่การประชุมเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ณ กรุงดาวอส