Tag: Seagate

 • ซีเกท ประเทศไทยสนับสนุนการศึกษาวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  นรเชษฐ์ แซ่ตั้ง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ โรงงานเทพารักษ์  บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องมือสำหรับทดสอบคุณสมบัติทางกลของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยแก่ ผศ. ดร. นภดล  มณีรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เมื่อเร็ว ๆ นี้

 • ซีเกท ประเทศไทย รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

  นรเชษฐ์ แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม โรงงานเทพารักษ์ และวิภา เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โรงงานโคราช (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ประจำปี 2559 จากสำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อเร็วๆ นี้

 • ซีเกทระดมกำลังจิตอาสา สร้างแรงบันดาลใจเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสู่อาชีพในฝัน

  ซีเกทระดมกำลังจิตอาสา สร้างแรงบันดาลใจเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสู่อาชีพในฝัน

  ซีเกท โคราชผุดโครงการสร้างสรรค์ หวังตกผลึกแก้ปัญหาในชุมชน หนุนเด็กมัธยมให้มีข้อมูลอาชีพในช่วงวัยที่ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิต หลังเข้าร่วมการสานเสวนากับผู้นำชุมชนและลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชนเป็นประจำทุกปี พบว่าหนึ่งในปัญหาของโรงเรียนในชุมชนคือนักเรียนขาดคำแนะนำและการชี้แนะแนวทางเพื่อเลือกสายการเรียนตอนเลื่อนชั้นขึ้นมัธยมปลาย หรือเลือกคณะที่จะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย และยังพบว่านักเรียนบางรายไม่เห็นความสำคัญของการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปเท่าการออกไปทำงานหารายได้เพื่อจุนเจือครอบครัว

 • ซีเกทมอบเงินสนับสนุนโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

  ซีเกทมอบเงินสนับสนุนโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

  เพียงฤทัย ศิวารัตน์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานโคราช บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  มอบงบประมาณจำนวน 250,000 บาท เพื่อสนับสนุนการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2559 ใน “โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” แก่พันโทสุพจน์ เจิมเกตุ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2  เมื่อเร็ว ๆ นี้  

 • ซื้อ Synology NAS ร่วมกับฮาร์ดดิส Seagate รับไปเลย คูปองเงินสดโลตัส มูลค่าสูงสุด 500 บาท !!

  ซื้อ Synology NAS ร่วมกับฮาร์ดดิส Seagate รับไปเลย คูปองเงินสดโลตัส มูลค่าสูงสุด 500 บาท !!

  เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าทั้งสองอย่างตามเงื่อนไขแล้ว ถ่ายรูป Serial number ที่ข้างกล่องของ Synology พร้อมใบเสร็จที่แสดงว่า ซื้อสินค้า Seagate อยู่ในใบเดียวกัน ส่งรูปมาที่ seagatecontest2016@gmail.com หรือส่งหรือส่งมาที่ Line ID : nu_aor21 และ โทร 0860636497 (คุณอ้อ) เพื่อนัดรับของรางวัล และจัดส่งให้ลูกค้า หรือนัดรับที่ศูนย์บริการลูกค้า Seacare Center ชั้น 4 ใกล้ศูนย์อาหาร FORTUNE IT MALL รายการส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม 2559

 • เวิร์คช็อปปูทางค้นหาทีมฮีโร่มือหนึ่ง…เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น

  เวิร์คช็อปปูทางค้นหาทีมฮีโร่มือหนึ่ง…เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น

  การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2 มุ่งมั่นนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อประดิษฐ์สิ่งอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการเห็น ทั้งนี้ การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของซีเกทที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science, Technology, Engineering and Mathematics – STEM) อย่างต่อเนื่อง