เอ็ตด้า จับมือ ไอเอสซีสแควร์ จัดงาน Security Congress APAC 2016 ระดมผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก ถกเสริมแกร่งด้านความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที (ISC)² (ไอเอสซีสแควร์) องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นผู้ออกใบรับรองผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ CISSP จัดงานสัมมนา (ISC)² Security Congress APAC 2016 ร่วมกับ โดยได้รับเกียรติจาก ทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดประทรวงไอซีที กล่าวปาฐกถาเปิดงาน งานสัมมนาประจำปีครั้งที่ 11 ของ (ISC)² ครั้งนี้ จัดขึ้นวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ในความร่วมมือกับ Image Engine Pte. Ltd.