ฟอร์ติเน็ตเน้นใช้แซนบ๊อกซิ่งดักจับภัยคุกคามชั้นสูง ในงาน A Cohesive ATP Solution - Full Sandbox Integration

ฟอร์ติเน็ตเน้นใช้แซนบ๊อกซิ่งดักจับภัยคุกคามชั้นสูง ในงาน A Cohesive ATP Solution – Full Sandbox Integration

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิทยา จูงหัตถการสาธิต Channel Account Manager  ประจำประเทศไทย แห่งฟอร์ติเน็ต ได้เปิดเผยในงานสัมมนาประจำไตรมาสที่ 2  “A Cohesive ATP Solution – Full Sandbox Integration” ที่จัดให้กับพันธมิตรว่า  ในปัจจุบันนี้ การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น IoT และคลาวด์  ทำให้หน่วยงานองค์กรต่างๆ  ตกเป็นเหยื่อของภัยไซเบอร์ใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น  ฟอร์ติเน็ตจึงเปิดตัวซีเคียวริตี้แฟบลิคใหม่ (Security Fabric)  ผืนผ้าความปลอดภัยที่ถักทอร้อยกันขึ้นมาจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์และโปรโตคอลสื่อสารเพื่อศักยภาพในการตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งในผืนผ้าซีเคียวริตี้แฟบลิคนี้ ได้รวมคุณสมบัติการทำงานสำคัญของแซนบ๊อกซ์ซื่งทำหน้าที่ตรวจสอบภัยคุกคามที่เข้ามาและส่งซิคเนเจอร์ใหม่อัปเดทที่อุปกรณ์เน็กซ์เจเนอเรชั่นไฟร์วอลล์, Email security, Virus security และ Endpoints ได้อย่างทั่วถึง ราบรื่นและเป็นระบบออโต้เมท จึงทำให้องค์กรมีความปลอดภัยระดับสูงสุดที่ Zero Day Impact