แพ ลนเน็ตคอม ร่วมกิจกรรม “SET BULL RUN Mini Marathon”

แพลนเน็ตคอม ร่วมกิจกรรม “SET BULL RUN Mini Marathon”

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PCA นำทีมผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม “SET BULL RUN Mini Marathon” ครั้งที่ 1 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรายได้จากกิจกรรมดังกล่าวส่วนหนึ่งได้บริจาคให้กับสภากาชาดไทยอีกด้วย พร้อมกันนี้แพลนเน็ตคอมได้สนับสนุนของรางวัลกล่อง Set Top Box เป็นรางวัลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งครั้งนี้ จัดขึ้น ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เมื่อเร็วๆนี้