โซลูชั่นการผลิตแบบไร้เอกสารช่วยลดงานวิศวกรรมและการปฏิบัติการ

ซีเมนส์ (Siemens) เปิดตัวเวอร์ชั่น 6.1 ของซอฟต์แวร์ SIMATIC IT eBR ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารการผลิต (Manufacturing Operation Management) ของอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ (life sciences) โดยเวอร์ชั่นใหม่นี้ช่วยให้ผู้ใช้งานติดตั้งโซลูชั่นการผลิตแบบไร้เอกสารได้ง่ายดาย ด้วยสองฟีเจอร์หลัก ได้แก่ โมดูลใหม่ที่ใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้ (web-based) เรียกว่า MBR (Master Batch Record) เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารพารามิเตอร์ในกระบวนการผลิต และการผนวกระบบเดิมให้ใช้งานกับออโตเมชั่นเลเยอร์ (automation layer) ของซีเมนส์ (ระบบควบคุมกระบวนการ SIMATIC PCS 7 และระบบ HMI) เวอร์ชั่นใหม่ลดภาระงานด้านวิศวกรรมและการปฏิบัติการลงไป ผู้ปฏิบัติงานจึงสามารถวางมาตรฐานในการทำงาน ทำให้กระบวนการผลิตมีความโปร่งใสชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงลดเวลาในการวางสินค้าออกสู่ตลาด