ดีแทค-กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมผลักดันโครงการ Smart Farmer สนับสนุนภาครัฐเดินหน้าสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0”

บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค และกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Smart Farmer ติดอาวุธให้เกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตร เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ และการสร้างเครือข่าย ตั้งเป้าหนุนให้ประเทศไทยติดอันดับผู้นำด้านเทคโนโลยีเกษตร (Agriculture Techหรือ Agri Tech)