Startup

“EGA” จุดประกาย StartUp หน้าใหม่วงการแอปฯ ไทย โชว์สุดยอดแอปพลิเคชัน ภาครัฐ แห่งปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ในโครงการ “MEGA2015”

“EGA” จุดประกาย StartUp หน้าใหม่วงการแอปฯ ไทย โชว์สุดยอดแอปพลิเคชัน ภาครัฐ แห่งปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ในโครงการ “MEGA2015”

“EGA” จุดประกาย StartUp หน้าใหม่วงการแอปพลิเคชันไทย ประกาศรางวัลสุดยอดแอปพลิเคชัน ภาครัฐแห่งปี ในโครงการประกวดผลงานการพัฒนานวัตกรรมโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2558 MEGA2015: Mobile Enterprise d-Government Award 2015 โดยแอปฯ ที่ได้รับรางวัล มี 2 ประเภท ได้แก่

ไอเอสเอสพีนำเสนอโซลูชันครบวงจร ตอบโจทย์ความต้องการสตาร์ทอัพไทย

ไอเอสเอสพีนำเสนอโซลูชันครบวงจร ตอบโจทย์ความต้องการสตาร์ทอัพไทย

บริษัท อินเตอร์เนต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด หรือ ไอเอสเอสพี (ISSP) เปิดเผยว่า จากกระแสความนิยมในการทำธุรกิจของคนยุคนี้  ที่มักจะเริ่มต้นทำธุรกิจเป็นของตนเอง หรือที่เรียกว่า “สตาร์ทอัพ” (Startup) ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนธุรกิจ โดยคาดหวังการเติบโตแบบก้าวกระโดด และสามารถนำเทคโนโลยีมาสร้างรายได้  สร้างความพร้อมที่จะขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว  และด้วยความต้องการดังกล่าว ไอเอสเอสพี จึงนำเสนอ “Startup Solution by ISSP” เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจสตาร์ทอัพเหล่านี้ ที่ต้องการโซลูชันที่พร้อมสนับสนุนการทำงานได้อย่างเต็มที่ ทุกที่ทุกเวลา โดยโซลูชันดังกล่าวประกอบด้วย ชุดโปรแกรมการทำงาน Office 365, ERP ระบบบริหารจัดการองค์กรแบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีของ SAP B1 ที่พร้อมรองรับการทำงาน ทั้งด้านการเงิน การบัญชี การขาย การให้บริการ การจัดซื้อ ระบบสินค้าคงคลัง การผลิต รวมไปถึงระบบโลจิสติกส์ ให้สตาร์ทอัพได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง และเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงลูกค้า นอกจากนี้ทางไอเอสเอสพียังมีเว็บไซต์สำเร็จรูปให้เลือกใช้บริการได้ตามความต้องการที่หลากหลาย ที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เช่น ระบบหน้าเว็บไซต์ที่เหมาะกับอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ให้พื้นที่เว็บไซต์มากถึง 10 GB  และด้วยโซลูชันที่หลากหลายของไอเอสเอสพี จะทำให้สตาร์ทอัพไทยมีความพร้อมที่จะแข่งขันได้ในตลาดโลก