Synnex

0

ซินเน็คฯ ร่วมกับภาครัฐและเอกชนสนับสนุนโครงการช่างนอกกรอบ ต่อเนื่องปีที่ 3

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับภาค รัฐบาลและเอกชน 7 องค์กรหลัก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย และผู้ผลิต อุปกรณ์ไอที ชั้นนำ เอซุส, อินเทล, ไมโครซอฟต์, ทีพี-ลิงค์ และเลอเมล เดินหน้าสานต่อ “โครงการช่าง นอกกรอบปี 3”  ส่งทีมช่าง เทคนิคที่มี ความชำนาญจากซิ นเน็คฯ จัดอบรมและเวิร์คช้อปด้านการติดตั้ง, ลงระบบปฎิบัต ิการ รวมไปถึงการซ่อมอุปกรณ์ไอทีโดยใช้อุปกรณ์จริง ให้กับคณะ อาจารย์...

0

ซินเน็คฯ จัดมินิคอนเสิร์ตสุดประทับใจ แทนคำขอบคุณตัว แทนจำหน่าย

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี  ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนาง สาวสุธิดา มงคลสุธี  ประธานเจ้า หน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและ จัดจำหน่าย สินค้า เทคโนโลยีชั้น นำระดับโลกหลาก หลายประเภท จัดกิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายงานสัมมนาใหญ่ประจำปี “SYNEX Road Map 2016” กับมินิคอนเสิร์ตจาก แพรว คณิตกุล แทนคำขอบคุณตัวแทนจำหน่ายที่ให้การสนับสนุนซินเน็คฯ ด้วยดีเสมอมา อีกทั้ง เป็นการกระชับความสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่น ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม...

0

ซินเน็คฯ ตอกย้ำผู้นำตลาดไอที ปิดท้าย “Road Map 2016 ภาคกลาง” ได้รับความสนใจล้น

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและ จัดจำหน่าย สินค้า เทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกหลากหลายประเภท นำทีมคณะผู้ บริหารระดับสูง ตอกย้ำการเป็น ผู้นำในธุรกิจ ไอทีรายใหญ่ของ ประเทศไทย เปิดงาน “ Road Map 2016 ภาคกลาง” ซึ่งเป็นภาคสุดท้ายของการเดินสายจัดสัมมนาใหญ่ประจำปีนี้ พร้อมแนะนำผู้ บริหารชุดใหม่ คุณทิศากร วงศ์ใหญ่ และคุณวรพจน์ ถาวรวรรณ  ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด ผู้บริหารที่ มากด้วย...

0

ซินเน็คฯ เดินหน้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ”ช่างนอกกรอบ” ปีที่ 3

บริษัท  ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้า เทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกหลากหลายประเภท  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการช่างนอกกรอบ ปีที่ 3”  ครั้งที่ 1/2559  ให้กับนักเรียนอาชีวะศึกษา  นำทีมช่างเทคนิคฯผู้ชำนาญ  กลุ่มซินเน็คฯ อาสา มาถ่ายทอดความรู้ ฝึกทักษะพัฒนาความสามารถ สาธิตการนำอุปกรณ์ไอทีเหลือใช้มาประยุกต์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ตามแนวคิดลดขยะไอที  พร้อมสนับสนุนชุดคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกซ์ ร่วมมูลค่า  96,000  บาท  โดยมี นางสาวกิ่งแก้ว จูทะสมพากร  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้แทนองค์กร ส่งมอบ ...

0

ซินเน็คฯ เดินหน้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ”ช่าง นอกกรอบ” ปีที่ 3

บริษัท  ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ผู้นำเข้าและ จัดจำหน่าย สินค้า เทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกหลากหลายประเภท  จัดอบรมเชิง ปฏิบัติการ “โครงการช่างนอกกรอบ ปีที่ 3”  ครั้งที่ 1/2559  ให้กับนักเรียนอาชีวะศึกษา  นำทีมช่าง เทคนิคฯผู้ ชำนาญ กลุ่มซินเน็คฯ อาสา มาถ่ายทอดความรู้ ฝึกทักษะพัฒนา ความสามารถ สาธิตการนำอุปกรณ์ไอทีเหลือใช้มาประยุกต์ เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ตามแนวคิดลดขยะ ไอที  พร้อมสนับสนุนชุดคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกซ์ ร่วมมูลค่า ...