Apacer

Apacer ได้รับรางวัล Taiwan Excellence Award ครั้งที่ 24 สุดยอดแห่งนวัตกรรมจากความแข็งแกร่งของฝ่ายวิจัยและพัฒนา

Apacer แบรนด์ผู้นำด้านเมมโมรีคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล Taiwan Excellence Award ครั้งที่ 24 ที่ถือเป็นครั้งที่ 7 ติดต่อกันที่ Apacer ได้รับรางวัลนี้ โดยการตัดสินรางวัลเป็นไปอย่างเข้มข้นด้วยผู้เข้าชิงรางวัลกว่า 202 บริษัท และผลิตภัณฑ์กว่า 523 ชิ้น โดยความสำเร็จของ Apacer ในครั้งนี้มาจากความแข็งแกร่งของทีมวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์ของ Apacer ห้าชิ้น ได้รับรางวัล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของ Apacer ให้ได้ประจักษ์ทั่วกัน